viewmodel.jpg

wie zijn we

VW mag is gecreëerd door
The View Concepts:
de broedplaats voor nieuwe perspectieven op dagelijkse dingen.
Online, offline en live.

de hoofdrol in ons eigen levenswerk

de hoofdrol in ons eigen levenswerk

rozen.jpg

Cathelijne’s feministische reis – deel 3 Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Hoe kan ik dit het beste uiten? Een opsomming van vragen, maar voor wie zijn de antwoorden? Is het aan jou om deze te beantwoorden of aan de maatschappij? We kiezen zelf de rol die we willen spelen in het toneelstuk ‘De Grote Wereld’. Een rol, die niet altijd even makkelijk is en elke keer iets anders kan zijn, maar waarmee we juist kunnen aangeven hoe we ons voelen en wie we zijn op dat moment in ons leven. Alleen: zijn we met deze eigen gecreëerde rol wel helemaal onszelf of is het een manier om deze ware ‘ik’ juist te verbergen?

Het idee van het spelen van een specifieke rol en het creëren van een zelfgemaakt uiterlijk wordt al toegepast door fotograaf en feministe Cindy Sherman en haar 69 filmstills. Hierin zien we allerlei overdreven vrouwelijke clichés voorbijkomen zoals ‘de huisvrouw’, ‘de femme fatale’, of ‘het aantrekkelijke schoolmeisje’; zelfgecreëerde rollen met de fotografe in de hoofdrol. Ze laat vrouwelijke beelden zien die voldoen aan bepaalde maatschappelijke en sociale verwachtingen. Door het aannemen van een specifieke rol en het gebruik van hierbij passende make-up, accessoires en opvallende kleding, koos zij haar statements. Doet het er dan nog toe of het spelen van een rol de ware 'ik' toont? Of is het belangrijker om een boodschap of statement over te brengen, als deze ook werkelijk iets teweeg kunnen brengen? Of die boodschap nou klein of groot is?

Het idee van een rollenspel werd eerder al gebruikt voor het overbrengen van een belangrijke maatschappelijke boodschap door twee andere vrouwelijke fotografen: Eleanor Antin (1961-) en Claude Cahun (1894-1954). Antin en Cahun lieten met behulp van hun foto's op eigen wijze hún kritische visie op de positie van de vrouw zien en streden voor belangrijke thema's als gendergelijkheid. Deze twee vrouwelijke fotografen speelden met vermommingen en rolaannames om juist hun eigen boodschap aan de buitenwereld te tonen, terwijl ze tegelijkertijd waren wie ze wilden zijn. Ze speelden een rol, maar wel een rol die ze zelf kozen en waarmee ze bepaalden wat ze wilden vertellen.

Men kan uiterlijk vertoon zien als het verstoppen achter een uiterlijke façade of het juist zien als een sterk schild. Een glanzend en prachtig schild, waarmee we de buitenwereld kunnen afketsen wanneer we willen en een spiegel kunnen voorhouden wanneer we willen. Juist met ons uiterlijk kunnen we een belangrijke boodschap overbrengen aan onze omgeving. Een boodschap die dicht bij onszelf staat of juist een groter probleem aankaart waarmee we de dialoog kunnen aangaan.

Het kiezen van een rol zouden we moeten zien als een bewuste uitgesproken vorm van zelfexpressie. Zo’n pantser hoeft niet meteen iets negatiefs te zijn. Het is aan onszelf om te bepalen welke rol we willen aannemen en wanneer. Een rol spelen doen we allemaal en ieder op een eigen manier en op een eigen moment. Iedere dag bepaal jij zelf hoe je uiteindelijk de deur uitstapt door hierin eigen keuzes te maken. We gebruiken ons uiterlijk om duidelijk te maken wie we zijn, maar natuurlijk ook wie we zouden willen zijn. Het aannemen van een eigen rol is een krachtige manier om onze eigen boodschap te vertellen en de hoofdrol te spelen in ons levenswerk.

 

Beeld: Unknown

totdat je game over bent

totdat je game over bent

de perikelen van succesvol willen zijn

de perikelen van succesvol willen zijn