viewmodel.jpg

wie zijn we

VW mag is gecreëerd door
The View Concepts:
de broedplaats voor nieuwe perspectieven op dagelijkse dingen.
Online, offline en live.

feministische dialoog met de broer van roos

feministische dialoog met de broer van roos

Feminisme is een product geworden van onze maatschappij in haar huidige tijdsgeest. In de eerste feministische golf vochten we voor onze rechten, in de de tweede voerden we een strijd om ons lichaam. Ik voelde geen verandering. Naar mijn mening leken we dezelfde paden te bewandelen die onze heldhaftige voorgangers al hadden gevormd. Maar stond de tijd wel stil? Uit een sterk gevoel van belangstelling ging ik de afgelopen tijd in dialoog met mijn eigen gedachten. Ik onderzocht het thema “feminisme” in diverse contexten en deed uitspraken waar anderen het soms niet mee eens waren - om erachter te komen wat mijn eigen positie was binnen deze maatschappelijke, zij het politieke stroming. Ik ondervond een ergernis aan het woord, en kon niet plaatsen waarom. Waarom was ik niet trots op het feminisme? Ik besprak mijn gedachten, de problemen én oplossingen met een van mijn vrienden: Tim Hofman, ook bekend van zijn pseudoniem de broer van Roos. Wie van ons tweeën was de grootste feminist, en wat was zijn definitie? We startten de dialoog.

C: Vind je dat je als man ook een feminist kan zijn?
T: Fuck, ja. Als je een feminist bent, sta je voor het gelijkwaardigheidsprincipe tussen mannen en vrouwen, maar ook voor gelijkwaardigheid in etniciteit en achtergrond. Als blanke man in deze maatschappij heb ik makkelijk lullen, dat weet ik, maar ik durf mezelf zeker een feminist te noemen.
C: Wanneer mag je jezelf dan zo noemen, volgens jou?
T: Als je daar zin in hebt. Ik houd er niet van om te zeggen dat iets wel of niet mag. Heb jij moeite met het woord “feminisme”?
C: Ik vond het inderdaad een irritant woord, omdat het door de media vaak in een lijn wordt gebracht met mannenhaters en schreeuwers, en zo dacht ik er ook over. Ik schaamde me bijna voor die negatieve connotatie in mijn hoofd. Voor mij betekent feminisme namelijk dat je iedereen als even waardevol beschouwt in onze maatschappij. Fysiek gezien zijn er natuurlijk verschillen tussen geslachten, maar gelijkwaardig zijn is anders dan gelijk zijn.

"gelijkwaardig zijn is anders dan gelijk zijn."

T: Zou feminisme niet meer nodig zijn als de term er niet meer is, denk je?
C: Dat is lastig, ik denk dat we die term wel moeten gebruiken, omdat we er historisch gezien veel belangrijke momenten uit onze geschiedenis aan kunnen hangen. Ik vind wel dat we de betekenis van het woord feminisme moeten openbreken, om te laten zien dat er meerdere manieren en visies zijn om dit begrip in te vullen. Dan wordt de dialoog juist interessant. Vind jij dat we de term moeten loslaten?
T: Dat denk ik zeker. Naar mijn mening is feminist zijn iets wat je al bent, in plaats van dat je ervoor kiest het te zijn.
C: Hoe kan het dan, denk je, dat er toch nog mensen zijn die er bewust voor kiezen om geen feminist te zijn? Iedereen ambieert toch gelijkheid?
T: Ik denk dat dat komt door het verkeerde beeld en de negatieve bijsmaak die bij de term wordt gecreëerd. We moeten ons beseffen dat het gaat om emancipatie en de rechten van de mens - in het algemeen.  

Illustratie door Sella Molenaar

Illustratie door Sella Molenaar

T: Waar ligt volgens jou het grootste probleem in de discussie?
C: Dat we moeten durven toegeven dat we als vrouw nu eenmaal op bepaalde vlakken anders zijn dan de man. Waarom zijn die verschillen erg? We moeten het in onze maatschappij alleen wel als vanzelfsprekend zien dat niet gelijk zijn, niet betekent dat we niet gelijk behandeld moeten worden.

"Ik geloof niet in een superieur geslacht, maar er zijn gewoon meerdere geslachten."

T: Als jij een nieuwe politieke partij zou mogen starten, wat zou die dan doen op het gebied van feminisme?
C: Om te beginnen moet het traditionele beeld van zowel de stereotype vrouw als de stereotype man in de media worden verwijderd. Te veel mensen zijn zich hier niet van bewust. Regels en wetten moeten opnieuw worden bekeken en aangepast en daarom bovenaan de agenda komen te staan van bedrijven en de politiek. Er moet een breder beeld van de vrouw worden geschetst - in haar volle capaciteit. Dit in tegenstelling tot ouderwetse gedachten over de gezinssamenstelling, zwangerschapsverlof en vrouwen aan de top binnen de arbeidsmarkt. Waarom een heel artikel wijden aan de outfit van een vrouwelijke minister? Dit is kleinerend en achterhaald.
T: Ik voel woede, Cath. Wat is volgens jou de grootste bedreiging voor de ontwikkeling van het feminisme?
C: Het grootste gevaar is dat dit maatschappelijke probleem verkeerd wordt geïnterpreteerd, waardoor we niet meer geprikkeld worden, het voor lief nemen en er dus niets meer voor doen. Maar we moeten er hoe dan ook aan blijven werken, want helaas zijn gelijke rechten nog niet vanzelfsprekend. Wat denk jij dat de oplossing is?
T: Door erover te praten en taboes te doorbreken. Het is belangrijk dat het woord niet bestaat bij de gratie van een man. Ik geloof niet in een superieur geslacht, maar er zijn gewoon meerdere geslachten.
C: Vind jij dan ook dat we wel moeten erkennen dat er fysieke verschillen tussen de geslachten bestaan?

T: Ja, dat is ontzettend van belang. Juist die verschillen zorgen ervoor dat we interesse blijven houden in elkaar en ook luisteren naar een ander. Zo blijven we continu geprikkeld door elkaar, en dat creëert juist alleen maar mooie dingen.

 

Eerder gepubliceerd in de eerste printversie van VW mag. 

Cathelijne Blok @cathelijneblok
Tim Hofman @debroervanroos
Sella Molenaar @sellamolenaar

seksuele voorlichting en surrealisme onder één hoedje

seksuele voorlichting en surrealisme onder één hoedje

‘we moeten de mysteries uit het dagelijks leven niet willen oplossen.’

‘we moeten de mysteries uit het dagelijks leven niet willen oplossen.’